Om bruk av sosiale medier i offentlig sektor

For tiden holder jeg på med en doktorgrad om bruk av sosiale medier i offentlig sektor.  Stipendet mitt inngår som del av en av NTNUs strategiske satsningsområder - "IKT i offentlig sektor". I korte trekk handler dette fagfeltet om "e-government", et felt i utvikling. E-government handler om hvordan bruke teknologi til å styre stat og offentlig tjenesteproduksjon.

Mitt prosjekt baserer seg på nettverkteori og består av fire pilarer. Jeg undersøker hvordan sosiale medier brukes i: (1) klasseromsundervisning, (2) i kommunal styring, (3) hvilke individuelle erfaringer arbeidstakere med tilknytning til offentlig sektor har, og (4) hvordan det inngår som del av en IKT-plattform. Jeg skal levere avhandlingen i slutten av 2014. Avhandlingen skrives som en artikkelsamling. Disse blir publisert fortløpende.

Jeg har en egen blogg om prosjektet. Den bruker jeg mer aktivt til å formidle resultater enn denne websiden. Denne finner du her