Om meg

Denne websiden driver jeg ved siden av jobben som stipendiat. Jeg har utdanning fra Universitetet i Bergen. Her  studerte jeg språk og samfunnsvitenskaplige fag. Jeg har hovedfag i sosialantropologi fra 2004. Hovedoppgaven tok for seg supporteres erfaring av kommersialisering av internasjonal fotball. Jeg gjorde feltarbeid blant en gruppe FC Barcelona supportere som kaller seg for "Dracs 1991". Interessen for sport, har gjort at jeg har forsket på dette i ca. 10 år, primært som sideinteresse. Resultatene fra denne interessen kan du lese om her og her

Etter studier har jeg hovedsakelig jobbet med forskning. Før jeg startet som forsker i SINTEF i 2007, jobbet jeg en kortere periode som lærer i grunnskolen og videregående opplæring, og som seminarleder for studenter på lavere grad i sosialantropologi. Jeg har også gjort kortere feltarbeid på den italienske øya Lampedusa og på Malta, som ble utført i 2005 og 2007. Bakgrunnen for feltarbeidene der, var knyttet til en interesse for fenomenet "ulovlig migrasjon" og EUs asyl- og flyktningepolitikk. Du kan også lese mer om dette her.

Fra  2007 til 2011 jobbet som oppdragsforsker i SINTEF Teknologi og samfunn. Her var jeg tilknyttet en fagenhet som jobbet med skole- og utdanningsforskning. Enheten tok på seg mye oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I SINTEF jobbet jeg tverrfaglig og utvidet horisonten kraftig. Som et resultat av alt dette, har det blitt mye skriveproduksjon, utredning og datainnsamling. Det er vanskelig å sammenfatte under ett enkelt tema, men i SINTEF ble det mye jobbing med stat- og styringsperspektiver. Du kan lese mer om dette her.